cart
0
Kategorie publikací

Ediční řady


Foto produktu

Středověké a raně novověké iluminované rukopisy ve sbírkách Olomouce a Kroměříže

Pavol Černý

Foto produktu
cart

Dy kunst gelopt vor ritter und knechten. Analýza, edice a překlad tzv. kodexu Wallerstein, části A a B (UB Augsburg, Cod. I.6.4º 2, fol. 1r–74v)

Ondřej Vodička

Foto produktu
cart

Führer, Akteure hinter den Kulissen oder Tatenlos Zuschauende? Der deutsch-tschechische Ausgleich an der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert aus der Perspektive der Vertreter der Staats und Selbstverwaltung

Martin Klečacký – Martin Klement (Hg.)

Foto produktu
cart

Československo a svatý stolec IV. Diplomatická korespondence a další dokumenty (1928–1934)

Eva Hajdinová – Dagmar Hájková – Pavel Helan – Francesco Caccamo – Jitka Jonová (eds.)

Foto produktu
cart

Československo a Svatý stolec. II/3. Kongregace pro mimořádné církevní záležitosti (1929-1931)

Pavel Helan (ed.)

Foto produktu
cart

Adolf J. Sabath. Čech v americkém Kongresu

Martin Nekola (ed.)

Foto produktu
cart

Víra a nevíra ve stínu továrních komínů. Náboženský život průmyslového dělnictva v českých zemích (1918–1938)

Martin Jemelka – Jakub Štofaník

Foto produktu
cart

Karel Kazbunda: Mé archivní poslání ve Vídni 1919–1923

Jan Kahuda (ed.)

Foto produktu
cart

Deníky Josefa Kalouska I.

Pavel Fabini – Luboš Velek (eds.)

Foto produktu
cart

Fenomén Maffie. Český (domácí) protirakouský odboj v proměnách 20. století

Jan Hálek – Boris Mosković

Foto produktu
cart

Demokracie v politice. Texty z let 1907–1910

Vojtěch Kessler – Marie L. Neudorflová (eds.)

Foto produktu
cart

Paměť měst. Narativní prameny k dějinám Prahy, Českých Budějovic a Litoměřic do roku 1800

Marie Tošnerová – Miroslava Květová

Foto produktu

Nachbarn. Ein österreichisch-tschechisches Geschichtsbuch

Niklas Perzi – Ota Konrád – Hildegard Schmoller – Václav Šmidrkal (eds.)

Foto produktu

Poznamenaný. Deset měsíců s Janem A. Baťou

Vladimír Krejčí – Martin Jemelka (ed.)

Foto produktu
cart

Akademik Josef Dobiáš (1888–1972). Historik, klasický filolog a pelhřimovský rodák se vrací domů

Hana Kábová – Ivana Koucká

Foto produktu
cart

Korespondence Aloise Musila I. Alois Musil a počátky Orientálního ústavu v korespondenci „otců zakladatelů“

Adéla Jůnová Macková – Pavel Žďárský – Tomáš Gecko

Foto produktu
cart

„Přispět může každý.“ Národní fond Masarykův a oslavy 70. narozenin prezidenta T. G. Masaryka

Jan Hálek (ed.)

Foto produktu
cart

Jak jsme prožívali první světovou válku

Marie Strettiová; Josef Tomeš (ed.)

Foto produktu
cart

Katedrály industriálního věku. Textilní továrny a sociální otázka v českých zemích, 1884–1914

Zdeněk Nebřenský

Foto produktu
cart

Církve, náboženství a politika v Československu a Rakousku ve 20.století

Miroslav Kunštát – Jaroslav Šebek – Hildegard Schmoller (eds.)

Foto produktu
cart

Dějiny Československé akademie věd I. (1952–1962)

Martin Franc — Věra Dvořáčková (eds.)

Foto produktu
cart

Korespondence T. G. Masaryk – slovenští veřejní činitelé (1918-1937)

Jan Rychlík – Richard Vašek – Miroslav Lacko (eds.)

Foto produktu
cart

Antonín Matula: Věčný oheň

Lukáš Holeček (ed.)

Foto produktu
cart

Hilsneriáda. Texty z let 1898–1900

Luboš Merhaut (ed.)

Přihlásit se

Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #