cart
0
Úvodní fotka tématu
Téma

Edvard Beneš

S osobností Edvarda Beneše je možné se seznámit na několika úrovních. Masarykův ústav a Archiv AV ČR spravuje ve svém Oddělení osobních a historických fondů rozsáhlou písemnou pozůstalost Edvarda Beneše (celkem 1145 kartonů, tj. archivních krabic). Další související archiválie jsou uloženy také v jiných institucích. Benešův osobní fond je opatřen podrobným inventářem, tiskem vydaným v roce 2013. S osobností E. Beneše jsou spjaty ediční řady Edvard Beneš, Němci a Německo; Edvard Beneš – dokumenty; Zápisy ze schůzí československé vlády v Londýně. Četná je též literatura k osobnosti E. Beneše a československé politice daného období, která je uložena v knihovně MÚA AV ČR.

Související obsah

Publikace

Ediční řady

Další publikace k tématu

Projekty

Témata

Týmy

Lidé

member__photo
Oddělení moderních sociálních a kulturních dějin
member__photo
Oddělení moderních politických a intelektuálních dějin
member__photo
Oddělení moderních sociálních a kulturních dějin
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #