cart
0
Member photo

Mgr. Lucie Merhautová, Ph.D.

E-mail: merhautova@mua.cas.cz

Telefon: +420 286 010 549

Místnost: B 111

Specializace

 • T. G. Masaryk
 • Dějiny vědeckých institucí v Československu po roce 1952

Vzdělání

2001–2008: Ph.D., FF UK, Praha.
1995–2001: Mgr., FF UK, Praha.

Badatelské zaměření

 • dějiny moderní české literatury v středoevropském kontextu,
 • vztahy a prostředkování mezi českou, německou a rakouskou literární modernou 1880–1918,
 • T. G. Masaryk a literatura,
 • literární překlad,
 • výzkum literárních periodik

Výzkumné projekty od r. 2010

Členství v orgánech univerzit, akademie věd, vědeckých společnostech a komisích, v redakčních radách od roku 2010

 • 2010-2019 členka Rady MÚA AV ČR,
 • předsedkyně redakční rady Encyklopedie života a díla T. G. Masaryka,
 • předsedkyně ediční rady České moderní dějiny (MÚA / Academia),
 • členka ediční rady Ego (Nakladatelství Lidové noviny / MÚA),
 • členka redakční rady česko-německého E*Fora, www.ipsl.cz,
 • od 2010: členka Rady pracoviště MÚA,
 • 2009–2011: členka 9. OR GA AV ČR.

 

Publikační činnost

(zde viz kompletní evidenci publikační činnosti v MÚA AV ČR)

 

Publikační činnost od roku 2010

Vědecké monografie

 • Merhautová, Lucie ; Merhaut, Luboš. Čtení o T. G. Masarykovi. Literatura – člověk – svět (1910–1938), Praha: IPSL - MÚA, 2017.
 • Merhautová, Lucie. Paralely a průniky. Česká literatura v časopisech německé moderny (1880–1910). Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2016. 479 s. ISBN 978-80-87782-53-8.
 • Kostrbová, Lucie. Mezi Prahou a Vídní. Česká a vídeňská literární moderna na konci 19. století. Praha : Academia, 2011. 492 s. (Historie). ISBN 978-80-200-1966-0.

Spoluautorství vědeckých monografií

 • Kostrbová, Lucie ; Ifkovits, Kurt ; Doubek, Vratislav. Die Wiener Wochenschrift Die Zeit (1894-1904) als Mittler zwischen der Tschechischen und Wiener Moderne. PrahaWien : Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2011. 502 s. ISBN 978-80-86495-72-9.

Redakce kolektivních monografií

 • Merhautová, Lucie (ed.) ; Ifkovits, K. (ed.). Die Wiener Wochenschrift Die Zeit (1894-1904) und die zentraleuropäische Moderne. PrahaEssen : Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2013. 396 s. ISBN 978-80-86495-99-6.
 • Kostrbová, L. (ed.) ; Malínská, J. (ed.). 1918: Model komplexního transformačního procesu?. Praha : Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2010. ISBN 978-80-86495-57-6.

Studie v recenzovaných časopisech

 • Merhautová, Lucie. Wer sind „Prager Dichter“? Nationale und kulturelle Bestimmungen der literarischen Moderne in Beziehung zu Prag im Fin de siecle. Études Germaniques 75, 2020, č. 1, s. 89-106.
 • Merhautová, Lucie. Překladatelé a překladatelky v dějinách literatury: aktuální akcenty. Slovo a smysl 17, 2020, č. 33, s. 131-134 (úvod k tematickému bloku).
 • Merhautová, Lucie. Česká literární moderna v časopise Aus fremden Zungen – čtyři příklady prostředkování. Slovo a smysl. 2015, roč. 12, č. 24, s. 93-125.
 • Merhautová, Lucie. Ottokar Stauf von der March als Interpret der tschechischen Literatur in der Münchner Revue Die Gesellschaft. brücken. Germanistisches Jahrbuch Tschechien - Slowakei. Neue Folge. 2012, roč. 20, 1/2, s. 87-117. ISSN 1803-456X.

Kapitoly v odborných knihách

 • Merhautová, Lucie. „Er war ein Dichter, den wir sehr geliebt...“ Otokar Fischer und Hugo von Hofmannsthal vor dem ersten Weltkrieg. In: Václav Petrbok - Alice Stašková - Štěpán Zbytovský (ed.). Otokar Fischer (1880-1938). Ein Prager Intelektueller zwischen Dichtung und Wissenschaft. Böhlau Verlag, 2020, s. 427-464.
 • Merhautová, Lucie. „So wußten wir alles, was in der Welt vorging, aus erster Hand.“ Die modernistischen Periodika der Jahrhundertwende. In: NEKULA, Marek (ed.). Zeitschriften als Knotenpunkte der Moderne/n. Prag – Brünn – Wien. Heidelberg: Winter, 2019, s. 93-109.
 • Merhautová, Lucie. Vermittelte Bilder – noch einmal zum Thema „Der junge Rilke und die tschechische Literatur“. In: Paulus, J., Unglaub, E. (ed.): Reise nach Danzig. Rilke und das Drama. Göttingen: Wallstein, 2018, s. 177-189. Blätter der Rilke-Gesellschaft, 34.
 • Merhautová, Lucie. Vermittlung der tschechischen Moderne. In: Becher, P.; Höhne, S.; Krappmann, J.; Weinberg, M. ed. Handbuch der deutschen Literatur Prags und der Böhmischen Länder. Stuttgart: Metzler, 2017, s. 174-181.
 • Merhautová, Lucie ; Doubek, Vratislav. Skepse a naděje. Formování základů reformního modernismu. In: Kokešová, Helena, Kotyk, Petr, Kraitlová, Irena, Doubek. Korespondence T. G. Masaryk – Josef Svatopluk Machar. Svazek I. (1893–1895), Praha: MÚA, 2017, s. 5-72.
 • Merhautová, Lucie. Arthur Schnitzler a česká kultura přelomu 19. a 20. století. In: Balvín, J.; Augustová, Z. ed. Arthur Schnitzler: Hry II. Praha: Institut umění – Divadelní ústav, 2014, s. 465-493
 • Merhautová, Lucie. Hermann Bahrs Programm der "Entdeckung der Provinz" und die Thematisierung Prags als "deutsche Literaturstadt" in der Zeit. In Merhautová, L.; Ifkovits, K. (ed.). Die Wiener Wochenschrift Die Zeit (1894-1904) und die zentraleuropäische Moderne. Praha : Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2013. s. 93-103. ISBN 978-80-86495-99-6.
 • Merhautová, Lucie. Problémy malé literatury a identity na přelomu 19. a 20. století. In Kučera, R. (ed.). Identity v českých zemích 19. a 20. století: Hledání a proměny. Praha : Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2012. s. 43-63. ISBN 978-80-86495-98-9.
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #