cart
0
Publications categories

Foto produktu

Deníky Václava Tilleho I.

Lukáš Holeček (ed.)
397 CZK
Discount 25%
Price without VAT: 397 CZK
Regular price: 529 CZK
Availability: In stock
Delivery: Delivery options

Ego. Paměti, deníky, korespondence. Svazek 33

Václav Tille (1867–1937), profesor srovnávacích dějin literatury na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a významný představitel meziválečné kultury, si během svého života vedl osobní deníky, které dodnes představují pozoruhodný a cenný historický pramen. Dvousvazková edice zpřístupňuje deníky z posledních deseti let autorova života (1927–1937). Deníkové zápisky dávají nahlédnout do životních okolností tohoto vědce, originálně také glosují pestré dění v prostředí české i zahraniční intelektuální elity, kde se prolínají osudy politiků, herců, umělců, vědců i diplomatů. V denících se zrcadlí neobvyklá šíře Tilleho zájmů, kde měla své místo politika, divadlo, literatura, avantgardní umění i tehdejší nová média, rozhlas a film. Osobní deníky této významné osobnosti poskytují subjektivně zaujatý, přesto však jedinečný vhled do zákulisí české společnosti v první polovině 20. století. První svazek zahrnuje komentovanou edici deníků z let 1927–1931.

Author:

Lukáš Holeček (ed.)

ISBN:

978-80-7422-910-7 (NLN), 978-80-88304-95-1 (MÚA)

Year of publication:

2023

Publisher:

Praha : Nakladatelství Lidové noviny
Praha : Masarykův ústav a Archiv AV ČR

Number of pages:

438

Volume / Issue:

33

Log in

Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #