cart
0
Publications categories

Foto produktu

Nekončící příběh. (Historiografické) narativy vzniku Československa v proměnách času a prostoru (1918–1992/1993)

Jan Hálek – Boris Moskovič a kol.
Availability: We prepare

České moderní dějiny

Monografie sleduje proměny obrazu vzniku Československa, a to v kontextu vývoje československé historiografie a politiky dějin v letech 1918–1992/1993. Příslušnou produkci zabývající se vznikem ČSR analyzuje z hlediska měnících se interpretačních schémat a konstruovaných narativů. Publikace současně zkoumá, jakým způsobem se vznik ČSR objevoval jako klíčový bod celkového narativu národních dějin a jak se tato konkrétní historická událost stávala fenoménem, který z historiografických textů pronikal do mediální roviny a do aplikované politiky dějin. Přináší rovněž biografické a profesní profily historiků zabývajících se touto problematikou i institucí zastřešujících výzkum spjatý se vznikem ČSR. Neopomíjí ani podnětné komparace vybraných aspektů s vývojem v Jugoslávii a Polsku.

Author:

Jan Hálek – Boris Moskovič a kol.

Publisher:

Praha : Masarykův ústav a Archiv AV ČR
Praha : Academia

Year of publication:

2023

Log in

Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #