cart
0
Publications categories

Foto produktu

Republika československá 1918–1939

Dagmar Hájková – Pavel Horák (eds.)
Availability: Not for sale

Přestože bylo první republice vyměřeno pouhých dvacet let života, je dnes vnímána jako významná etapa našich dějin, jako jakýsi jejich uzlový bod. Při mnoha příležitostech se na ni odkazuje jako na vzor. Jak ji však doopravdy známe? Reprezentativní publikace nabízí členěný pohled na meziválečné Československo, mapuje strukturu jeho společnosti, životní rytmy i proměny krajiny. Přitom ukazuje na místa a fenomény, o kterých stále víme velmi málo. Jaká tedy byla politika a společnost republiky, jež je označována za ostrov demokracie v moři autoritativních států? Kniha, na které se podílel mezinárodní kolektiv více než šedesáti autorů, převážně pracovníků Masarykova ústavu a Archivu AV ČR, ukazuje Republiku československou v její komplikované rozmanitosti.

 

Obsah

Předmluva

I. Habsburská monarchie v moderní době

 • Češství a rakušanství před rokem 1918: mezi symbiózou a konfliktem
 • Inventura 1910
 • Češi ve víru světové války (1914–1918)

II. Zakládání státu

 • Nový stát uprostřed Evropy
 • Dozvuky války
 • Dědictví rakousko-uherské monarchie a odrakouštění
 • Ústavní pořádek
 • Socialistické schizma

III. Od Šumavy k Tatrám

 • Multinacionální stát
 • Čechy, Morava a Slezsko
 • Slovenský krok do neznáma
 • Podkarpatská Rus
 • Velká Praha
 • Migrace

IV. Mocenská centra a občanská společnost

 • Hrad a Pětka
 • Proměny vlastnických vztahů: pozemková reforma a nostrifikace firem
 • Veřejná správa
 • Mediální krajina
 • Sociální stát
 • Církevní spektrum
 • Vzdělání a výchova
 • Legionáři a sokolové
 • Ženy v politice

V. Seběvědomý stát?

 • Průkopníky mezinárodní bezpečnosti a odzbrojení
 • Rok Husova výročí
 • Rub a líc hospodářského vývoje dvacátých let
 • Panská koalice
 • Křikem proti republice
 • Republika slaví deset let
 • Inventura 1930

VI. Kvas republiky

 • Tradice i modernost
 • Tradiční a moderní v architektuře a urbanismu
 • Domovina
 • My a svět

VII. Proměny krajiny

 • Město a venkov, továrna a pole
 • Výstavba státu
 • Ochrana památek a přírody
 • Baťovo impérium

VIII. Rytmy všedního dne

 • Vyšší vrstvy
 • Střední vrstvy
 • Nižší vrstvy
 • Rytmus těla: od kolébky po hrob
 • Volný čas

IX. Zásah krizí

 • Úder velké hospodářské krize
 • Lidé v krizi
 • Jak čelik krizi?
 • Odborové organizace, sociální hnutí a třídní boje

X. Znejistělá republika

 • Těžké roky zahraniční politiky
 • Hitler u moci a čeští Němci
 • Proměnné Slovensko
 • Kontexty voleb 1935
 • Rozčílený svět

XI. Odvahu

 • Pořizujeme si masky
 • Appeasement
 • Krizové jaro 1938
 • Armáda a obrana republiky
 • Mnichov

XII. Druhá republika: od Mnichova k protektorátu

Závěrem

 

MÚA AV ČR není distributorem této knihy, možno objednat např. zde: https://www.nln.cz/knihy/republika-ceskoslovenska-19181939/

Author:

Dagmar Hájková – Pavel Horák (eds.)

ISBN:

978-80-7422-643-4

Number of pages:

1020

Year of publication:

2018

Publisher:

Praha : Nakladatelství Lidové noviny

Log in

Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #