cart
0
Kategorie publikací

Československo 1918–1939


Foto produktu
cart

Víra a nevíra ve stínu továrních komínů. Náboženský život průmyslového dělnictva v českých zemích (1918–1938)

Martin Jemelka – Jakub Štofaník

Foto produktu
cart

Československo a Svatý stolec. II/3. Kongregace pro mimořádné církevní záležitosti (1929-1931)

Pavel Helan (ed.)

Foto produktu
cart

Československo a svatý stolec IV. Diplomatická korespondence a další dokumenty (1928–1934)

Eva Hajdinová – Dagmar Hájková – Pavel Helan – Francesco Caccamo – Jitka Jonová (eds.)

Foto produktu
cart

Československo a Svatý stolec V. Éra nuncia Pietra Ciriaciho

Pavel Helan – Eva Hajdinová

Foto produktu
cart

Volby v Praze. Z dějin pražské volební kultury (1848-1945)

Martin Jemelka (ed.)

Foto produktu
cart

„Přispět může každý.“ Národní fond Masarykův a oslavy 70. narozenin prezidenta T. G. Masaryka

Jan Hálek (ed.)

Foto produktu

Vojáci nebo podnikatelé? Hospodářské a finanční aktivity československých legií během jejich anabáze v Rusku a na Sibiři

Daniela Brádlerová

Foto produktu
cart

Korespondence Aloise Musila I. Alois Musil a počátky Orientálního ústavu v korespondenci „otců zakladatelů“

Adéla Jůnová Macková – Pavel Žďárský – Tomáš Gecko

Foto produktu

Poznamenaný. Deset měsíců s Janem A. Baťou

Vladimír Krejčí – Martin Jemelka (ed.)

Foto produktu
cart

Antonín Matula: Věčný oheň

Lukáš Holeček (ed.)

Foto produktu
cart

Korespondence T. G. Masaryk – slovenští veřejní činitelé (1918-1937)

Jan Rychlík – Richard Vašek – Miroslav Lacko (eds.)

Foto produktu
cart

Církve, náboženství a politika v Československu a Rakousku ve 20.století

Miroslav Kunštát – Jaroslav Šebek – Hildegard Schmoller (eds.)

Foto produktu
cart

Papežství a fenomén ultramontanismu v českých zemích

Lukáš Fasora – Miroslav Kunštát – Tomáš W. Pavlíček a kol.

Foto produktu

Republika československá 1918–1939

Dagmar Hájková – Pavel Horák (eds.)

Foto produktu

Cesty z apokalypsy. Fyzické násilí v pádu a obnově střední Evropy 1914–1922

Ota Konrád – Rudolf Kučera

Foto produktu

Geteilte Berge. Eine Konfliktgeschichte der Naturnutzung in der Tatra

Bianca Hoenig

Foto produktu
cart

Sláva republice! Oficiální svátky a oslavy v meziválečném Československu

Dagmar Hájková – Pavel Horák a kol. (eds.)

Foto produktu
cart

Úředník sluhou mnoha pánů? Nacionalizace a politizace veřejné správy ve střední Evropě 1848–1948

Martin Klečacký (ed.)

Foto produktu
cart

„Račte to podepsat libovolnou šifrou.“ Prezident Masaryk jako anonymní publicista (1918–1935)

Richard Vašek

Foto produktu
cart

Paříž 1919. Mírová konference očima poradců československé a polské delegace

Jan Chodějovský

Foto produktu
cart

Bedřich Štěpánek. Nepohodlný muž československé diplomacie

Jan Hálek

Foto produktu
cart

Cyril Horáček: Vzpomínky z mého života

Svatopluk Herc (ed.)

Foto produktu
cart

Krize, válka a nový začátek. Československo a Rakousko v období 1933–1948

Miroslav Kunštát – Jaroslav Šebek – Hildegard Schmoller (eds.)

Foto produktu

Rodina v zájmu státu. Populační růst a instituce manželství v českých zemích 1918–1989

Jakub Rákosník – Radka Šustrová

Přihlásit se

Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #