cart
0
Kategorie publikací

Československo 1918–1939


Foto produktu
cart

Moc, vliv a autorita v procesu vzniku a utváření meziválečné ČSR (1918–1921)

Jan Hájek a kol.

Foto produktu
cart

Cestování Čechů a Poláků v 19. a 20. století

Petr Kaleta – Lukáš Novosad (eds.)

Foto produktu
cart

T. G. Masaryk a česká státnost

Helena Pavlincová – Jan Zouhar (eds.)

Foto produktu
cart

Cesta demokracie II. Projevy, články, rozhovory 1921–1923

T. G. Masaryk; Vojtěch Fejlek, Richard Vašek (eds.)

Foto produktu

Die Deutsche (Karls-)Universität vom Münchener Abkommen bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges

Alena Míšková

Foto produktu
cart

Věda a armáda – věda a válka (1914–2004)

Richard Vašek (ed.)

Foto produktu
cart

Projevy, články, rozhovory 1935–1938

Edvard Beneš; Richard Vašek (ed.)

Foto produktu
cart

Věře Olivové ad honorem. Sborník příspěvků k novodobým československým dějinám

Eva Broklová – Marie L. Neudorflová (eds.)

Foto produktu
cart

Německo a Československo

Eva Broklová (ed.)

Foto produktu
cart

Národnostní otázka v Polsku a Československu v meziválečném období

Petr Kaleta – František Martínek – Lukáš Novosad (eds.)

Foto produktu
cart

Cesta demokracie I. Projevy, články, rozhovory 1918–1920

T. G. Masaryk; Vojtěch Fejlek, Richard Vašek (eds.)

Foto produktu
cart

O německé revoluci. K politické ideologii sudetských Němců

Emanuel Rádl; Eva Broklová (ed.)

Foto produktu
cart

Prezident Republiky československé. Instituce a osobnost T. G. Masaryka

Eva Broklová

Foto produktu

Emigrace z Ruska v meziválečném Československu. Prameny v českých, moravských a slezských archivech

Hana Barvíková – Václav Podaný

Foto produktu
cart

Společnost v přerodu. Češi ve 20. století

Vratislav Doubek (ed.)

Foto produktu

Politická kultura německých aktivistických stran v Československu 1918–1938

Eva Broklová

Foto produktu
cart

Prohlášení nezávislosti československého národa zatímní vládou československou, osmnáctého října MDCCCCXVIIII / Declaration on Independence of the Czechoslovak Nation by Its Provisional Government, October Eighteenth MDCCCCXVIII

Eva Broklová (ed.)

Foto produktu
cart

Cesta demokracie IV. Projevy, články, rozhovory 1929–1937

Vojtěch Fejlek (ed.)

Foto produktu

Profesionalizace akademických povolání v českých zemích v 19. a první polovině 20. století

Petr Svobodný – Jan Havránek (eds.)

Foto produktu

První rakouský vyslanec v Praze Ferdinand Marek. Jeho osudy v letech 1938–1947 | Der erste österreichische Gesandte in Prag Ferdinand Marek. Sein Schicksal in den Jahren 1938–1947

Herbert Steiner

Foto produktu

Karel Kautsky a Československo

Zdeněk Šolle

Foto produktu
cart

R. W. Seton-Watson and His Relations with the Czechs and Slovaks. Documents 1906–1951

Jan Rychlík – Thomas D. Marzik – Miroslav Bielik (eds.)

Foto produktu
cart

Cesta demokracie III. Projevy, články, rozhovory 1924–1928

Vojtěch Fejlek (ed.)

Foto produktu

Masaryk a Beneš ve svých dopisech z doby pařížských mírových jednání v roce 1919, II.

Zdeněk Šolle

Přihlásit se

Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #