cart
0
Kategorie publikací

Československo 1918–1939


Foto produktu

Vom Osteuropa Lehrstuhl ins Prager Rathaus. Josef Pfitzner 1901–1945

Detlef Brandes – Alena Míšková

Foto produktu

Mnichov ve vzpomínkách pamětníků

Josef Tomeš – Richard Vašek (eds.)

Foto produktu

Nevyvážené vztahy. Československo a Rakousko 1918–1933

Ota Konrád

Foto produktu

Vlastimil Klíma. 1938: Měli jsme kapitulovat?

Robert Kvaček – Josef Tomeš – Richard Vašek (eds.)

Foto produktu

Československo a Svatý stolec. Od nepřátelství ke spolupráci (1918–1928). I. Úvodní studie

Michal Pehr – Jaroslav Šebek

Foto produktu
cart

Identity v českých zemích 19. a 20. století: Hledání a proměny

Rudolf Kučera a kol.

Foto produktu
cart

„Drahý pane kancléři...“ Vzájemná korespondence Milady Paulové a Přemysla Šámala II. díl (1936-1939 [1945])

Daniela Brádlerová – Jan Hálek (eds.)

Foto produktu
cart

Žádám Vás jako vynikajícího odborníka... Organizace odborných prací pro československou delegaci na mírové konferenci v Paříži v letech 1918–1919

Zdeněk Vácha

Foto produktu

Tváře našich parlamentů. 150 let parlamentarismu v českých zemích 1861–2011

Josef Tomeš a kol.

Foto produktu
cart

Jus suffragii. Politické projevy Boženy Vikové-Kunětické z let 1890–1926

Libuše Heczková – Kateřina Svatoňová (eds.)

Foto produktu

Muži října 1918. Osudy aktérů vzniku Republiky československé

Rudolf Kučera (ed.)

Foto produktu
cart

Prameny k životu a dílu sudetoněmeckého historika a politika. Josef Pfitzner (1901–1945) | Quellen zu Leben und Werk des Sudetendeutschen Historikers und Politikers. Josef Pfitzner (1901–1945)

Alena Míšková

Foto produktu

Hledání centra. Vědecké vzdělávací instituce Němců v Čechách v 19. a první polovině 20. století

Kristina Kaiserová – Miroslav Kunštát (eds.)

Foto produktu

Dějepisectví, germanistika a slavistika na Německé univerzitě v Praze 1918-1938

Ota Konrád

Foto produktu
cart

„Drahý pane kancléři...“ Vzájemná korespondence Milady Paulové a Přemysla Šámala. I. díl (1921–1935)

Daniela Brádlerová – Jan Hálek (eds.)

Foto produktu

Ženy na stráž! České feministické myšlení 19. a 20. století

Marie Bahenská – Dana Musilová – Libuše Heczková

Foto produktu

История на Чехия

Jan Rychlík – Vladimir Penčev

Foto produktu
cart

1918. Model komplexního transformačního procesu?

Lucie Kostrbová – Jana Malínská a kol.

Foto produktu
cart

Formování moderních národů ve střední a východní Evropě v 19. a 20. století

Richar Vašek – Jan Rychlík (eds.)

Foto produktu

Czech and Hungarian Minority Policy in Central Europe 1918–1938

Ferenc Eiler, Dagmar Hájková at al.

Foto produktu
cart

Karel Kramář (1860–1937). Život a dílo

Jan Bílek – Luboš Velek (eds.)

Foto produktu
cart

Die Weltkriege als symbolische Bezugspunkte. Polen, die Tschechoslowakei und Deutschland nach dem Ersten und Zweiten Weltkrieg

Natali Stegmann (ed.)

Foto produktu
cart

Prezident Beneš v letech 1935–1938. Studie a edice dokumentů

Richard Vašek

Foto produktu

Agrárníci, národní demokraté a lidovci ve druhém poločase první Československé republiky

Eva Broklová – Josef Tomeš – Michal Pehr

Přihlásit se

Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #