cart
0
Kategorie publikací

Dějiny vědy a techniky


Foto produktu
cart

Práce z dějin Akademie věd, 2015/2

Foto produktu
cart

Práce z dějin Akademie věd, 2015/1

Foto produktu
cart

Politici, umělci a vědci ve veřejném prostoru na přelomu 19. a 20. století

Helena Kokešová (ed.)

Foto produktu

Slavní i zapomenutí. Čeští vědci a umělci 19. století v kresbách Maxe Švabinského a Arna Naumana

Vlasta Mádlová – Josef Tomeš (eds.)

Foto produktu
cart

Deutsche wissenschaftliche Anstalten in Reichenberg 1923–1945. Von der Heimatforschung zur nationalsozialistischen Landes- und Volksforschung

Milena Josefovičová

Foto produktu

Válečný chirurg František Burian a zrození české plastické chirurgie

Václav Smrčka – Vlasta Mádlová

Foto produktu
cart

Práce z dějin Akademie věd, 2014/2

Foto produktu
cart

Práce z dějin Akademie věd, 2014/1

Foto produktu
cart

Jaroslav Bidlo – Milada Paulová. Střet generací? Paměti a vzájemná korespondence zakladatelů české byzantologie a slovanských studií

Daniela Brádlerová – Jan Hálek (eds.)

Foto produktu
cart

Německé vědecké instituce v Liberci 1923–1945. Od vlastivědy k nacistickému „bádání o zemi a lidu“

Milena Josefovičová

Foto produktu

Eduard Albert (1841–1900). Český intelektuál ve Vídni

Helena Kokešová

Foto produktu

The History of the Czech Academy of Sciences in Pictures | Dějiny Akademie věd v obrazech

Martin Franc – Vlasta Mádlová

Foto produktu
cart

Deník profesora Josefa Charváta z roku 1945

Marie Bahenská – Hana Barvíková (eds.)

Foto produktu
cart

Práce z dějin Akademie věd, 2013/2

Foto produktu
cart

Práce z dějin Akademie věd, 2013/1

Foto produktu

Dějiny Akademie věd ČR v obrazech

Martin Franc – Vlasta Mádlová

Foto produktu

Josef Vítězslav Šimák. Jeho život a dílo se zvláštním zřetelem k historické vlastivědě

Hana Kábová

Foto produktu

Dějiny Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR

Martin Franc – Zdeněk Havlas – Jiří Šoukal

Foto produktu

Biografický slovník katolických teologických fakult v Praze 1891–1990

Votěch Novotný – Martin Vaňáč – Miroslav Kunštát

Foto produktu

Kolokvium o životě a díle Bohumila Němce

Vlasta Mádlová (ed.)

Foto produktu

Vom Osteuropa Lehrstuhl ins Prager Rathaus. Josef Pfitzner 1901–1945

Detlef Brandes – Alena Míšková

Foto produktu
cart

Práce z dějin Akademie věd, 2012/2

Foto produktu
cart

Práce z dějin Akademie věd, 2012/1

Foto produktu
cart

„Drahý pane kancléři...“ Vzájemná korespondence Milady Paulové a Přemysla Šámala II. díl (1936-1939 [1945])

Daniela Brádlerová – Jan Hálek (eds.)

Přihlásit se

Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #