cart
0
Kategorie publikací

Dějiny vědy a techniky


Foto produktu
cart

Slovanství a věda v 19. a 20. století

Marek Ďurčanský (ed.)

Foto produktu
cart

Praha a Lužičtí Srbové. Sborník z mezinárodní vědecké konference ke 140. výročí narození Adolfa Černého

Petr Kaleta – František Martínek – Lukáš Novosad (eds.)

Foto produktu
cart

Eduard Albert. Příspěvek k životopisu a edice korespondence

Helena Kokešová

Foto produktu
cart

Reflexe počátků vědecké instituce. První všední dny ČSAV a jejích ústavů v paměti současníků

Hana Barvíková (ed.)

Foto produktu
cart

Studie a články. K dějinám vědy a vědeckých institucí

Hana Barvíková – David Pazdera (eds.)

Foto produktu

Bohumil Němec: Vzpomínky

Václav Podaný – Jan Janko (eds.)

Foto produktu
cart

Mám jen knihy a skripta, cenná práce životní. 70 let Masarykova ústavu. Studie a dokumenty

Eva Broklová a kol.

Foto produktu

Věda v Československu v letech 1953–1963. Sborník z konference

Hana Barvíková – Marek Ďurčanský – Pavel Kodera (eds.)

Foto produktu

Technokracie v českých zemích (1900–1950)

Jan Janko – Emilie Těšínská (eds.)

Foto produktu

Věda v českých zemích za druhé světové války. Sborník z konference

Hana Barvíková – Antonín Kostlán (eds.)

Foto produktu

Vědy o životě v českých zemích 1750–1950

Jan Janko

Foto produktu
cart

Práce z dějin Akademie věd, A 5

Foto produktu

Societas incognitorum. První učená společnost v českých zemích

Antonín Kostlán

Foto produktu

Profesionalizace akademických povolání v českých zemích v 19. a první polovině 20. století

Petr Svobodný – Jan Havránek (eds.)

Foto produktu

Společnost pro podporu německé vědy, umění a literatury v Čechách (Německá akademie věd v Praze) | Die Gesellschaft zur Förderung deutscher Wissenschaft, Kunst und Literatur in Böhmen (Deutsche Akademie der Wissenschaften in Prag)

Alena Míšková – Michael Neumüller

Foto produktu

Studies of Czechoslovak historians for the 19th International Congress of the History of Science

Foto produktu

Druhý sjezd československých historiků (5.–11. října 1947) a jeho místo ve vývoji českého dějepisectví v letech 1935–1948

Antonín Kostlán

Foto produktu

Práce z dějin Československé akademie věd, A 4

Foto produktu

Studies of Czechoslovak historians for the 18th International Congress of the History of Science

Foto produktu

Česká akademie věd a umění. 1890–1952. Inventář archivního fondu

Alena Šlechtová – Josef Levora – Jiří Beran

Foto produktu

Vznik České akademie věd a umění v dokumentech

Jiří Beran

Foto produktu

Členové České akademie věd a umění 1890–1952

Alena Šlechtová – Josef Levora

Foto produktu

Osobní fond Jaroslava Heyrovského. Inventář 1896–1980

Miroslav Šmidák

Foto produktu

Práce z dějin Československé akademie věd, A 3

Přihlásit se

Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #