cart
0
Kategorie publikací

Kodikologie (studium rukopisů)


Foto produktu
cart

Studie o rukopisech, XLV (2015)

Foto produktu

Studie o rukopisech, XLIV (2014)

Foto produktu
cart

K dějinám knihovny minoritů v Českém Krumlově

Marta Hradilová

Foto produktu

Výzkum rukopisných bohemik v římských knihovnách Angelica, Corsiniana a Vallicelliana

Stanislav Petr

Foto produktu
cart

Studie o rukopisech, XLIII (2013)

Foto produktu

Erby ctihodné šlechty slavného Království českého. Edice a analýza dvou erbovníků české šlechty z 80. let 17. století

Martina Hrdinová

Foto produktu
cart

Výbor rozprav a studií z kodikologie a právních dějin

Stanislav Petr (ed.)

Foto produktu
cart

Studie o rukopisech, XLII (2012)

Foto produktu

Krása českých iluminovaných rukopisů

Pavel Brodský

Foto produktu
cart

Guide to Manuscript Collections in the Czech Republic

Marie Tošnerová (ed.)

Foto produktu
cart

Studie o rukopisech, XLI (2011)

Foto produktu
cart

Soupis sbírky rukopisů bývalého Františkova muzea – fondu G 11 Moravského zemského archivu v Brně

Irena Zachová, Stanislav Petr ve spolupráci s Annou Kernbach-Smékalovou

Foto produktu
cart

Výbor kodikologických rozprav a studií

Stanislav Petr (ed.)

Foto produktu

Kroniky českých měst z předbělohorského období. Úvod do studia městského kronikářství v Čechách v letech 1526–1620

Marie Tošnerová

Foto produktu
cart

Studie o rukopisech, XXXVII–XXXVIII (2007–2008)

Foto produktu
cart

Katalog iluminovaných rukopisů Strahovské knihovny

Pavel Brodský, Jan Pařez

Foto produktu
cart

Soupis sbírky rukopisů knihovny při farním kostele svatého Jakuba v Brně

Stanislav Petr

Foto produktu
cart

Výbor kodikologických a paleografických rozprav a studií

Jiří Pražák; Stanislav Petr (ed.)

Foto produktu
cart

Studie o rukopisech, XXXVI (2005–2006)

Foto produktu

Vývoj městských knih v Brně ve středověku

Ludmila Sulitková

Foto produktu
cart

Iluminované rukopisy českého původu v polských sbírkách

Pavel Brodský

Foto produktu
cart

Průvodce po rukopisných fondech v České republice. Díl IV. Rukopisné fondy centrálních a církevních knihoven v České republice

Marie Tošnerová a kol.

Foto produktu
cart

Studie o rukopisech, XXXV (2002–2003–2004)

Foto produktu
cart

Summae confessorum a jiná díla pro foro interno v rukopisech českých a moravských knihoven

Jiří Kejř

Přihlásit se

Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #