cart
0
Kategorie publikací

Publikace Ústavu T. G. Masaryka

Instituce založená T. G. Masarykem v roce 1932 jako nadace pečující o jeho archiv a knihovnu a o vydávání jeho spisů. V letech 1941–1945 a znovu 1954–1990 byl ústav zrušen. Poté, co byl v lednu 1990 obnoven, postupně restituoval své archivní fondy, většinu fondů knihovních a autorská práva k Masarykovým spisům. Obnovena byla rovněž jeho vědecká a publikační činnost. V roce 1994 vznikl Masarykův ústav AV ČR (později sloučený s Archivem AV ČR) jako vědecké pracoviště, které do své správy převzalo archiv a knihovnu ÚTGM, přičemž vlastnická práva zůstávají Ústavu T. G. Masaryka, o. p. s. Ten úzce spolupracuje s Masarykovým ústavem a Archivem AV ČR, v. v. i., podílí se na vydávání Spisů T. G. Masaryka a vyvíjí vlastní ediční činnost.


Foto produktu
cart

Parlamentní projevy 1907–1914

T. G. Masaryk

Foto produktu
cart

Základové konkretné logiky

T. G. Masaryk; Jiří Olšovský, Jindřich Srovnal (eds.)

Foto produktu
cart

Parlamentní projevy 1891–1893

T. G. Masaryk

Foto produktu
cart

Pokus o konkrétní logiku

T. G. Masaryk; Jindřich Srovnal (ed.)

Foto produktu
cart

T. G. Masaryk. Za ideálem a pravdou 2. (1882–1893)

Stanislav Polák

Foto produktu

Moderní člověk a náboženství

T. G. Masaryk; Jan Zouhar, Helena Pavlincová, Jiří Gabriel (eds.)

Foto produktu
cart

Česká otázka – Naše nynější krize – Jan Hus

Jiří Brabec (ed.)

Foto produktu
cart

Otázka sociální I-II

Jindřich Srovnal (ed.)

Foto produktu
cart

Masarykův sborník X (1996–1998)

Foto produktu
cart

T. G. Masaryk. Za ideálem a pravdou 1. (1850–1882)

Stanislav Polák

Foto produktu

TGM – Evropan, světoobčan

Jaroslav Opat

Foto produktu
cart

Prohlášení nezávislosti československého národa zatímní vládou československou, osmnáctého října MDCCCCXVIIII / Declaration on Independence of the Czechoslovak Nation by Its Provisional Government, October Eighteenth MDCCCCXVIII

Eva Broklová (ed.)

Foto produktu
cart

Přednášky a studie z let 1882–1884

T. G. Masaryk; Stanislav Polák, Jiří Brabec (eds.)

Foto produktu
cart

Cesta demokracie IV. Projevy, články, rozhovory 1929–1937

Vojtěch Fejlek (ed.)

Foto produktu
cart

Masarykův sborník IX (1993–1995)

Foto produktu
cart

Rusko a Evropa II. Studie o duchovních proudech v Rusku

T. G. Masaryk; Jan Pochman, Vladimír Svatoň (eds.)

Foto produktu
cart

Rusko a Evropa III. Studie o duchovních proudech v Rusku

T. G. Masaryk; Vratislav Doubek, František Kautman (eds.)

Foto produktu
cart

Karel Havlíček

T. G. Masaryk; Jana Svobodová (ed.)

Foto produktu
cart

R. W. Seton-Watson and His Relations with the Czechs and Slovaks. Documents 1906–1951

Jan Rychlík – Thomas D. Marzik – Miroslav Bielik (eds.)

Foto produktu

Rusko a Evropa I. Studie o duchovních proudech v Rusku

T. G. Masaryk

Foto produktu
cart

Masarykovi rodiče a antisemitský mýtus

Stanislav Polák

Foto produktu

Masarykiana a jiné studie 1980–1994

Jaroslav Opat

Foto produktu
cart

Cesta demokracie III. Projevy, články, rozhovory 1924–1928

Vojtěch Fejlek (ed.)

Foto produktu

Masarykova idea československé státnosti ve světle kritiky dějin

Jaroslav Opat – Josef Tichý (eds.)

Přihlásit se

Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #