cart
0
Kategorie publikací

Publikace Ústavu T. G. Masaryka

Instituce založená T. G. Masarykem v roce 1932 jako nadace pečující o jeho archiv a knihovnu a o vydávání jeho spisů. V letech 1941–1945 a znovu 1954–1990 byl ústav zrušen. Poté, co byl v lednu 1990 obnoven, postupně restituoval své archivní fondy, většinu fondů knihovních a autorská práva k Masarykovým spisům. Obnovena byla rovněž jeho vědecká a publikační činnost. V roce 1994 vznikl Masarykův ústav AV ČR (později sloučený s Archivem AV ČR) jako vědecké pracoviště, které do své správy převzalo archiv a knihovnu ÚTGM, přičemž vlastnická práva zůstávají Ústavu T. G. Masaryka, o. p. s. Ten úzce spolupracuje s Masarykovým ústavem a Archivem AV ČR, v. v. i., podílí se na vydávání Spisů T. G. Masaryka a vyvíjí vlastní ediční činnost.


Foto produktu
cart

Duch a čin. Rozmluvy s Masarykem

Emil Ludwig

Foto produktu
cart

T. G. Masaryk. Za ideálem a pravdou 6. (1919–1937)

Stanislav Polák

Foto produktu

Praha – Vídeň – Lancaster. Stopami makrosociologického pohledu na dějiny i přítomnost

Josef Tomeš (ed.)

Foto produktu
cart

Ideály humanitní a texty let 1901–1903

Michal Kosák (ed.)

Foto produktu
cart

Politika vědou a uměním 1911–1914

Jana Malínská (ed.)

Foto produktu
cart

Masarykův sborník XIV (2006–2008)

Jan Gebhart – Jan Kuklík – Josef Tomeš (eds.)

Foto produktu
cart

T. G. Masaryk. Za ideálem a pravdou 5. (1915–1918)

Stanislav Polák

Foto produktu
cart

T. G. Masaryk a česká státnost

Helena Pavlincová – Jan Zouhar (eds.)

Foto produktu
cart

Válka a revoluce, II. Články, memoranda, přednášky, rozhovory, 1917

T. G. Masaryk; Karel Pichlík, Zdenko Maršálek (eds.)

Foto produktu
cart

Slovanské studie a texty z let 1889–1891

T. G. Masaryk

Foto produktu
cart

Cesta demokracie II. Projevy, články, rozhovory 1921–1923

T. G. Masaryk; Vojtěch Fejlek, Richard Vašek (eds.)

Foto produktu
cart

Věře Olivové ad honorem. Sborník příspěvků k novodobým československým dějinám

Eva Broklová – Marie L. Neudorflová (eds.)

Foto produktu

Deset pražských bytů rodiny Masarykovy

Josef Tichý

Foto produktu
cart

Masarykův sborník XIII (2004–2006)

Jan Gebhart – Jan Kuklík – Josef Tomeš (eds.)

Foto produktu
cart

Světová revoluce. Za války a ve válce 1914–1918

Jindřich Srovnal (ed.)

Foto produktu
cart

Válka a revoluce, I. Články, memoranda, přednášky, rozhovory, 1914–1916

Karel Pichlík (ed.)

Foto produktu
cart

T. G. Masaryk. Za ideálem a pravdou 4. (1900–1914)

Stanislav Polák

Foto produktu
cart

Z počátků Athenaea. Texty z let 1883–1885

Jiří Franěk (ed.)

Foto produktu
cart

Z bojů o rukopisy. Texty z let 1886–1888

Jana Svobodová (ed.)

Foto produktu
cart

Masarykův sborník XI–XII (1999–2003)

Foto produktu
cart

T. G. Masaryk. Za ideálem a pravdou 3. (1893–1900)

Stanislav Polák

Foto produktu
cart

Cesta demokracie I. Projevy, články, rozhovory 1918–1920

T. G. Masaryk; Vojtěch Fejlek, Richard Vašek (eds.)

Foto produktu
cart

Průvodce životem a dílem T. G. Masaryka. Česká otázka včera a dnes

Jaroslav Opat

Foto produktu

Sebevražda

T. G. Masaryk; Jindřich Srovnal (ed.)

Přihlásit se

Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #