cart
0
Kategorie publikací

Publikace Ústavu T. G. Masaryka

Instituce založená T. G. Masarykem v roce 1932 jako nadace pečující o jeho archiv a knihovnu a o vydávání jeho spisů. V letech 1941–1945 a znovu 1954–1990 byl ústav zrušen. Poté, co byl v lednu 1990 obnoven, postupně restituoval své archivní fondy, většinu fondů knihovních a autorská práva k Masarykovým spisům. Obnovena byla rovněž jeho vědecká a publikační činnost. V roce 1994 vznikl Masarykův ústav AV ČR (později sloučený s Archivem AV ČR) jako vědecké pracoviště, které do své správy převzalo archiv a knihovnu ÚTGM, přičemž vlastnická práva zůstávají Ústavu T. G. Masaryka, o. p. s. Ten úzce spolupracuje s Masarykovým ústavem a Archivem AV ČR, v. v. i., podílí se na vydávání Spisů T. G. Masaryka a vyvíjí vlastní ediční činnost.


Přihlásit se

Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #