cart
0
Kategorie publikací

Knihy


Foto produktu

„Není přítel jako přítel.“ Židé v národním státě Čechů a Slováků, 1945–1948

Magdalena Sedlická

Foto produktu
cart

Habitus českých vědců 1918-1968. Příklad dvou generací.

Martin Franc a kolektiv

Foto produktu

Nedostatek odvahy ke smíru. Edice dokumentů k pokusům o česko-německé vyrovnání 1912–1915

Eva Drašarová – Martin Klečacký – Martin Klement – Luboš Velek (eds.)

Foto produktu
cart

Stavbám na kloub. Stoleté dějiny Ústavu teoretické a aplikované mechaniky

Věra Dvořáčková

Foto produktu
cart

Korespondence Aloise Musila II. Alois Musil a rodná hrouda v korespondenci s Edvardem Reichem

Adéla Jůnová Macková – Pavel Žďárský – Iveta Cichrová

Foto produktu

Poslušný vládce okresu. Okresní hejtman a proměny státní moci v Čechách v letech 1868-1938

Martin Klečacký

Foto produktu

Vše pro mandát? Podvody, korupce a násilí při parlamentních volbách ve střední Evropě v 19. a 20. století

Pavel Fabini – Tomáš Zouzal (eds.)

Foto produktu
cart

František Hoffmann: Vzpomínky na Litomyšl, Jihlavu a Prahu

Petr Dvořák (ed.)

Foto produktu

Iluminované rukopisné zlomky z oblasti latinské kultury ve Sbírce grafiky a kresby Národní galerie v Praze

Pavel Brodský – Martina Šumová

Foto produktu

Státní moc, politická správa a každodennost. Prosazování řízeného hospodářství v politickém okrese Kladno v Protektorátu Čechy a Morava 1939-1945

Jan Vondráček

Foto produktu

Čertova zeď. Život a smrt Heinze Ruthy

Mark Cornwall

Foto produktu
cart

Demokratická monarchie, nedemokratická republika? Kontinuity a zlomy mezi monarchií a republikou ve střední Evropě

Lukáš Fasora – Miroslava Květová – Richard Lein – Ondřej Matějka (eds.)

Foto produktu

Čas změny. Moravský a slezský venkov od zrušení poddanství po Velkou válku

Pavel Cibulka – Pavel Kladiwa – Andrea Pokludová – Petr Popelka – Milan Řepa

Foto produktu
cart

Korespondence Ervína Špindlera s manželkou Marií

Anna Jonáková (ed.)

Foto produktu
cart

Z katedry dějin východní Evropy na pražskou radnici. Josef Pfitzner 1901–1945

Detlef Brandes – Alena Míšková

Foto produktu
cart

Studie o rukopisech, L (2020), 2

Foto produktu
cart

Práce z dějin Akademie věd, 2020/2

Foto produktu
cart

Studie o rukopisech, L (2020), 1

Foto produktu
cart

Práce z dějin Akademie věd, 2020/1

Foto produktu
cart

Volby v Praze. Z dějin pražské volební kultury (1848-1945)

Martin Jemelka (ed.)

Foto produktu
cart

Exil českého a moravského duchovenstva za husitských válek

Ondřej Vodička

Foto produktu
cart

Korespondence T. G. Masaryk – Velká Británie. Svazek I. (1881-1915)

Dagmar Hájková – Svatopluk Herc – Jitka Jindřišková (eds.)

Foto produktu

Mezi Čechy a Němci, mezi vědou a životem. K poctě historičky Aleny Míškové

Tamara Nováková – Markéta Devátá – Antonín Kostlán (eds.)

Foto produktu
cart

Co ještě dodat...Vzpomínky a úvahy

Josef Tomeš (ed.)

Přihlásit se

Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #