cart
0
Úvodní fotka tématu
Téma

Československo 1918–1939

Výzkum meziválečného Československa se v Masarykově ústavu a Archivu AV ČR soustřeďuje na institucionální struktury politického a správního systému a jeho elit. V posledních letech se do popředí zájmu posunula také oblast kulturně inspirovaného výzkumu každodenních praxí, na které je nahlíženo například optikou násilí, migrace, religiozity nebo identit.

Související obsah

Akce

Publikace

Ediční řady

Další publikace k tématu

Projekty

Témata

Týmy

Lidé

member__photo
Oddělení moderních sociálních a kulturních dějin
member__photo
Oddělení moderních politických a intelektuálních dějin
member__photo
Oddělení moderních sociálních a kulturních dějin
member__photo
Oddělení institucionálních fondů
member__photo
Oddělení moderních sociálních a kulturních dějin
member__photo
Oddělení dějin Akademie věd
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #